028 7109 6977
Face
Full faces

VN-FA12667003-12MM

Bộ sưu tập: HIGHT THINKNESS / GẠCH XƯƠNG DÀY

Kích thước:

Độ dày: 12 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Matt

Nơi sử dụng: Sân Vườn, Phòng tắm, Bếp ăn, Phòng khách, Phòng ngủ

Mô tả

VN-FA12667003-12MM

VN-FA12667003-12MM VN-FA12667003-12MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-P1566SW508-15MM

VN-P1566SW508-15MM

[ chi tiết ]
VN-P1566SG504-15MM

VN-P1566SG504-15MM

[ chi tiết ]
VN-P1566MG505-15MM

VN-P1566MG505-15MM

[ chi tiết ]
VN-FA12667008-12MM

VN-FA12667008-12MM

[ chi tiết ]
VN-FA12667004-12MM

VN-FA12667004-12MM

[ chi tiết ]
VN-FA12667003-12MM

VN-FA12667003-12MM

[ chi tiết ]
VN-FA12667002-12MM

VN-FA12667002-12MM

[ chi tiết ]
VN-FA12667001-12MM

VN-FA12667001-12MM

[ chi tiết ]
VN-F1566SB507-15MM

VN-F1566SB507-15MM

[ chi tiết ]
VN-F1566SB506-15MM

VN-F1566SB506-15MM

[ chi tiết ]
VN-F1566SB211-15MM

VN-F1566SB211-15MM

[ chi tiết ]
Xem Sản Phẩm Khác
Mật Khẩu (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/