028 7109 6977
900x1800

VN-10004-9.5MM

Bộ sưu tập: WOODLAND

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Ceramic

Bề mặt: KTS

Nơi sử dụng: Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-10004-9.5MM

VN-10004-9.5MM VN-10004-9.5MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-15601-10.5MM

OE-15601-10.5MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/