028 7109 6977
600x600 mm
Layout

OE-RC6625-9MM

Bộ sưu tập: TERRAZZO

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Rock Crystal

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

OE-RC6625-9MM

OE-RC6625-9MM OE-RC6625-9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-RC6624-9MM

OE-RC6624-9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/