028 7109 6977
Face
Layout

VN-US6892-5.8MM

Bộ sưu tập: SLIM BODY

Kích thước:

Độ dày: 5.8 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-US6892-5.8MM

VN-US6892-5.8MM VN-US6892-5.8MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-5037-9.2MM

VN-5037-9.2MM

[ Detail ]
VN-5038-9.2MM

VN-5038-9.2MM

[ Detail ]
VN-5039-9.2MM

VN-5039-9.2MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/