028 7109 6977
800x2600 mm
Layout

NK-826M0006-9MM

Bộ sưu tập: CEMENT

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: KTS

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

NK-826M0006-9MM

NK-826M0006-9MM NK-826M0006-9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-RC61207-9MM

OE-RC61207-9MM

[ Detail ]
OE-RC61211-9MM

OE-RC61211-9MM

[ Detail ]
NK-826M0005-9MM

NK-826M0005-9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/