028 7109 6977
30 x 120
30 x 120

OE-RC61212-9MM

Bộ sưu tập: CEMENT

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Rock Crystal

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

OE-RC61212-9MM

OE-RC61212-9MM OE-RC61212-9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-RC8803-9MM

OE-RC8803-9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/