028 7109 6977
300x600 mm
Layout

OE-RC3606-8MM

Bộ sưu tập: CEMENT

Kích thước:

Độ dày: 8 mm, 9 mm

Loại: Semi Porcelain

Bề mặt: Rock Crystal

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

OE-RC3606-8MM

OE-RC3606-8MM OE-RC3606-8MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-RC6601-9MM

OE-RC6601-9MM

[ Detail ]
OE-RC6602-9MM

OE-RC6602-9MM

[ Detail ]
OE-RC6603-9MM

OE-RC6603-9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/