028 7109 6977
Face
Full faces
Layout

OE-K01268087HBR-10.9MM

Bộ sưu tập: DECORATION TILES

Kích thước:

Độ dày: 11 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: 3rd firing

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

OE-K01268087HBR-10.9MM

OE-K01268087HBR-10.9MM OE-K01268087HBR-10.9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-K01268327HBH-1-10.9MM

OE-K01268327HBH-1-10.9MM

[ Detail ]
OE-K01268327HBH-2-10.9MM

OE-K01268327HBH-2-10.9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/