028 7109 6977
600x600 mm
Layout

VN-52008-8.8MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.8 mm

Loại: Semi Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-52008-8.8MM

VN-52008-8.8MM VN-52008-8.8MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-61181023-9MM

VN-61181023-9MM

[ Detail ]
VN-61181025-9MM

VN-61181025-9MM

[ Detail ]
VN-61182022-9MM

VN-61182022-9MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/