028 7109 6977
750x1500 mm
Layout

NK-C1579149-11MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 11 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

NK-C1579149-11MM

NK-C1579149-11MM NK-C1579149-11MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

OE-RC61212-9MM

OE-RC61212-9MM

[ Detail ]
OE-RC8804-9MM

OE-RC8804-9MM

[ Detail ]
OE-RC8803-9MM

OE-RC8803-9MM

[ Detail ]
VN-GM883004-10MM

VN-GM883004-10MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/