028 7109 6977
Face
Face
Face
Layout

VN-3133-3134-3135-8.5MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.5 mm

Loại: Ceramic

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen

Mô tả

VN-3133-3134-3135-8.5MM

VN-3133-3134-3135-8.5MM VN-3133-3134-3135-8.5MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

Bộ ốp VN-3136-3137-3138-8.5MM

Bộ ốp VN-3136-3137-3138-8.5MM

[ Detail ]
VN-3706-3707-3708-8.5MM

VN-3706-3707-3708-8.5MM

[ Detail ]
VN-3709-3710-3711-8.5MM

VN-3709-3710-3711-8.5MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/