028 7109 6977
400x800 mm

VN-20038-9.5MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 9.5 mm

Loại: Ceramic

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-20038-9.5MM

VN-20038-9.5MM VN-20038-9.5MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-20022-9.5MM

VN-20022-9.5MM

[ Detail ]
VN-20020-9.5MM

VN-20020-9.5MM

[ Detail ]
VN-20017-9.5MM

VN-20017-9.5MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/