028 7109 6977
600x600 mm
600x600 mm

VN-GP663022-9MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-GP663022-9MM

VN-GP663022-9MM VN-GP663022-9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-662006-8.7MM

VN-662006-8.7MM

[ Detail ]
VN-662005-8.7MM

VN-662005-8.7MM

[ Detail ]
VN-662004-8.7MM

VN-662004-8.7MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/