028 7109 6977
600x600 mm

VN-662008-8.7MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.7 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Matt carving

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-662008-8.7MM

VN-662008-8.7MM VN-662008-8.7MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-GM663003-9MM

VN-GM663003-9MM

[ Detail ]
VN-662010-8.7MM

VN-662010-8.7MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/