028 7109 6977
600x600 mm
Layout

VN-GM663003-9MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 9 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: KTS

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-GM663003-9MM

VN-GM663003-9MM VN-GM663003-9MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-1500-9MM

VN-1500-9MM

[ Detail ]
VN-50017-8.8MM

VN-50017-8.8MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/