028 7109 6977
600x600 mm
Layout

VN-52011-8.8MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.8 mm

Loại: Semi Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-52011-8.8MM

VN-52011-8.8MM VN-52011-8.8MM
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/