028 7109 6977
Face

VN-50017-8.8MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 8.8 mm

Loại: Semi Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

VN-50017-8.8MM

VN-50017-8.8MM VN-50017-8.8MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

VN-52007-8.8MM

VN-52007-8.8MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/