028 7109 6977
80 x 80
Layout

NK-HT8805-10.3MM

Bộ sưu tập: STONE

Kích thước:

Độ dày: 10.5 mm

Loại: Porcelain

Bề mặt: Stone

Nơi sử dụng: Bathroom, Kitchen, Living room, Bedroom

Mô tả

NK-HT8805-10.3MM

NK-HT8805-10.3MM NK-HT8805-10.3MM

SẢN PHẨM CÙNG BỘ SƯU TẬP

NK-HT8804-10.3MM

NK-HT8804-10.3MM

[ Detail ]
Xem Sản Phẩm Khác
Password (*)
https://kelseytiles.com/
https://kelseytiles.com/catalog/view/theme/